Правила проведення конкурсу ” кощій.початок»

10

1.термін дії пропозиції: з «13» жовтня 2021 року по ” 10 ” листопада 2021 року включно.

2.територія дії пропозиції: російська федерація.

3.особа, яка оголосила про нагороду : тов ” херст шкулєв медіа»

(місцезнаходження: 115114, м. Москва, вул. Дербеневская, д. 15б, поверх 4, приміщення vi; іпн / кпп: 7708183322/772501001)

4. місце публікації пропозиції: журнал “антена-телесемь” та інтернет-сторінка www.wday.ru.

5. Пропозиція дійсна для наступних осіб :

Для будь — яких громадян російської федерації, які досягли віку 18 (вісімнадцяти) років, а також для неповнолітніх осіб з 16 до 18 років-з письмової згоди законного представника (батька або опікуна, які мають громадянство рф), і постійно проживають на території російської федерації.

Всі дії, вчинені неповнолітньою особою в рамках цієї пропозиції, повинні вчинятися за згодою і під контролем законного представника такої неповнолітньої особи або законним представником неповнолітньої особи від імені неповнолітньої особи.

6. пропозиція не дійсна для наступних категорій осіб :

Для співробітників особи, яка оголосила про нагороду, фрілансерів особи, яка оголосила про нагороду, інших осіб, які співпрацюють з особою, яка оголосила про нагороду на постійній основі, представників особи, яка оголосила про нагороду, і афілійованих з ними осіб, членів їх сімей.

7. Пропозиція про публічну обіцянку нагороди здійснюється відповідно до чинного законодавства рф, угоди користувача сайту www.wday.ru і цими умовами.

8. Щоб отримати нагороду претенденту необхідно в період з «13 ” жовтня 2021 року по «19» жовтня 2021 року включно, вчинити наступні дії:

8.1. Знайти в журналах № 41 та 42 сторінку конкурсу «кощій. Початок”, виконати умову конкурсу, розфарбувавши картинку з героями фільму і вклеїти в неї своє фото.

8.2. Зробити фотографію готової розмальовки і надіслати її на адресу електронної пошти [email protected]

9. Кожен учасник має право надіслати лише один лист для виконання п. 8.2 цієї публічної обіцянки нагороди.

Переможця по 1 (одному) одержувачу нагород для кожного нагородного місця визначаються комісією, що складається з представників особи, яка оголосила про нагороду за такими критеріями: творча складова, креативність короткої відповіді на запитання, зазначене в п.8.2 цієї публічної обіцянки нагороди.

Думка комісії заснована на внутрішньому переконанні кожного члена комісії. Рішення комісії є остаточним і не підлягає перегляду, за винятком випадків виявлення після оголошення результатів конкурсу порушень порядку і правил участі в конкурсі.

З метою добросовісності участі в конкурсі, справедливості визначення переможців і видачі нагород особа, яка оголосила про нагороду, залишає за собою право відмовити у видачі нагород переможцям, які відносяться до членів однієї і тієї ж сім’ї. З метою виконання цих умов членами однієї і тієї ж сім’ї є особи, які перебувають у спорідненості, такі як: подружжя, батьки, діти, брати, сестри, опікуни та піклувальники. У разі, коли члени однієї і тієї ж сім’ї, які беруть участь в конкурсі, потрапляють в число переможців конкурсу, то право отримання нагороди виникає тільки у одного з них, за вибором особи, яка оголосила про нагороду. При цьому порядок визначення належності учасників конкурсу до однієї і тієї ж сім’ї визначається самостійно особою, яка оголосила про нагороду. У разі незгоди учасника з рішенням щодо відмови у видачі нагороди з причини, зазначеної вище, тягар доведення відсутності спорідненості з іншими переможцями конкурсу лежить на такому учаснику, який отримав відмову у видачі нагороди.

10. У конкурсі засновано 10 нагородних місць. Нагородний фонд конкурсу складається з наступних нагород:

10.1.1. 1 місце -10 місце-запрошення на 2-х в кіно на фільм ” кощій.початок”, вартість 1000 руб.

11. Нагородний фонд конкурсу формується за рахунок власних коштів особи, яка оголосила про нагороду, і використовується виключно для надання призів переможцям конкурсу. Особа, яка оголосила про нагороду, залишає за собою право змінити кількість і асортимент нагород. Інформація про зміну публікується на сайті конкурсу www.wday.ru.

12. Нагороди можуть не збігатися з очікуваннями претендентів і можуть не відповідати зображенням, що містяться в рекламно-інформаційних матеріалах.

13. Якість нагород гарантуються їх виробниками. Цілісність і функціональна придатність нагород перевіряється претендентами безпосередньо при їх отриманні.

14. Порядок видачі нагород:

14.1. Список одержувачів нагород буде опублікований не пізніше 18.00 год. 21 жовтня 2021 року на сайті www.wday.ru.

14.2. Після дати публікації списку одержувачів нагород, претенденти, відібрані комісією в якості одержувачів нагород, будуть сповіщені про виграш до ” 22 ” жовтня 2021 року за адресою електронної пошти (e-mail), який використовувався при виконанні п.8.2 цієї публічної обіцянки нагороди.

14.3. Протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту отримання сповіщення від одержувач нагороди зобов’язується направити на адресу електронної пошти, вказану в його сповіщенні, наступну інформацію про себе: копію паспорта громадянина російської федерації, копію свідоцтва іпн, адреса фактичного проживання; іншу інформацію, необхідну для відправки нагород, за додатковим запитом особи, оголосив про нагороду.

При неподанні одержувачем нагороди зазначеної в цьому пункті інформації у встановлений термін, нагороди, що підлягають передачі такому одержувачу, визнаються незатребуваними, і використовуються особою, яка оголосила про нагороду, на свій розсуд.

Одержувач нагороди зобов’язаний підписати всі необхідні документи, пов’язані з отриманням нагороди, в тому числі акт про вручення нагороди.

14.4. Призи видаються переможцям за адресою офісу організатора (м. Москва, вул. Дербеневська наб., д. 15 б) в період з «25» квітня 2021 року по «30» квітня 2021 року особисто в руки при наявності у організатора підписаного двостороннього акту про вручення призу.

14.5. Обов’язок організатора з видачі призів учасникам, які стали володарями призів, вважається виконаним належним чином з моменту передачі призів особисто в руки.

14.6. У разі відмови одержувача від нагороди, або його невідповідності вимогам цього публічного обіцянки нагороди, угоди і правил участі в конкурсах, розміщених на сайті www.wday.ru особа, що оголосила про нагороду, вправі передати нагороду іншому претенденту на свій розсуд, або розпорядитися нагородою іншим способом, що не суперечить чинному законодавству рф.

14.7. Несвоєчасне прочитання одержувачами нагород повідомлень про виграш не є поважною причиною для порушення терміну отримання нагород та інших термінів встановлених цією публічною обіцянкою нагороди.

15. Нагороди не підлягають обміну на будь-який інший еквівалент, в тому числі, на грошовий.

16. З моменту вручення / отримання нагороди одержувачі несуть ризик їх випадкової загибелі, втрати або псування.

17. Фактом виконання умов за п. 8, претендент підтверджує ознайомлення і згоду з усіма умовами, викладеними в цьому документі, в тому числі підтверджує свою згоду з тим, що його прізвище, ім’я, по батькові та місто (місцевість) проживання будуть опубліковані (в тому числі в засобах масової інформації та на інтернет-ресурсах), а також підтверджує свою згоду на розміщення його прізвища, імені, по батькові та міста (місцевості) проживання в списках володарів нагороди, в тому числі в засобах масової інформації та на інтернет-ресурсах.

18. Захист персональних даних:

19.1. Участь у конкурсі автоматично передбачає ознайомлення, і повну згоду користувачів на обробку персональних даних:

• обробку персональних даних самою особою, яка оголосила про нагороду, або залученими нею особами в суворій відповідності з цілями, встановленими цією публічною обіцянкою нагороди;

• публікацію інформації про одержувачів нагород у відкритих джерелах.

19.2. Мета обробки персональних даних-проведення конкурсу відповідно до цього публічним обіцянкою нагороди та чинним законодавством рф.

19.3. Перелік персональних даних, які надаються претендентами і обробляються особою, яка оголосила про нагороду, або залученими нею особами встановлений і обмежується справжньою публічною обіцянкою нагороди.

19.4. Перелік дій з наданими претендентамиПерсональними даними: збір, запис, систематизація, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передача (надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.

19.5. Транскордонна передача персональних даних не здійснюється.

19.6. Особа, оголосівшєє про нагороду, і залучені ним особи здійснюють обробку персональних даних в суворій відповідності з принципами і правилами, встановленими федеральним законом від 27.07.2006 № 152-фз «про персональних даних», включаючи дотримання конфіденційності та забезпечення безпеки персональних даних при їх обробці, включаючи вимоги до захисту, встановлені ст.19 названого закону.

19.7. Особа, яка оголосила про нагороду, і треті особи, що діють за його дорученням/завданням, зобов’язуються дотримуватися таких правил і надають наступні гарантії щодо обробки персональних даних:

• забезпечити обробку персональних даних з дотриманням всіх застосовних вимог законодавства російської федерації в області захисту персональних даних, в тому числі з дотриманням принципів, вимог, зобов’язань оператора персональних даних, встановлених законом;

* у разі якщо особа, яка оголосила про нагороду, з метою виконання своїх зобов’язань перед користувачами повинна передати або іншим чином розкрити персональні дані третім особам, у тому числі держорганам, здійснювати зазначені дії з дотриманням вимог закону;

• нести відповідальність за охорону і забезпечення безпеки і конфіденційності персональних даних при їх обробці відповідно до вимог законодавства рф.

19.8. Особа, яка оголосила про нагороду, є офіційним оператором персональних даних (реєстраційний номер оператора персональних даних №11-0231746.).

19.9. Претендент має право в будь-який час відкликати дозвіл на обробку персональних даних шляхом направлення письмової заяви поштою росії цінним листом з описом вкладення за поштовою адресою особи, яка оголосила про нагороду, що тягне автоматичне припинення участі в конкурсі особи, яка відкликала свої персональні дані. Згода діє протягом 5 (п’яти) років з дати початку строку проведення конкурсу і припиняється при настанні однієї з наступних подій:

• відкликання згоди на обробку персональних даних,

• закінчення терміну обробки персональних даних.

Відкликання згоди означає відмову суб’єкта персональних даних від подальшої участі в конкурсі, отримання нагороди, та отримання інформації про інші рекламні заходи.

19.10. Цим суб’єкт персональних даних надає також свою згоду на отримання інформаційно-рекламної розсилки від особи, яка оголосила про нагороду, по мережах електрозв’язку, в тому числі за допомогою використання телефонного, факсимільного, рухомого радіотелефонного зв’язку.

19. Всі претенденти самостійно оплачують свої витрати, понесені ними у зв’язку з виконанням умов цієї пропозиції (в тому числі, без обмежень, витрати, пов’язані з доступом в інтернет).

20. Особа, яка оголосила про нагороду, не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань, що стало результатом збоїв в телекомунікаційних та енергетичних мережах, дій шкідливих програм, а також недобросовісних дій третіх осіб, спрямованих на несанкціонований доступ і/або виведення з ладу програмного та/або апаратного комплексу сайту.

21. Особа, яка оголосила про нагороду, не несе відповідальності за будь-які збитки, понесені одержувачем внаслідок використання останнім нагороди.

22. Особа, яка оголосила про нагороду, має право відмовити претенденту у видачі нагороди, якщо такий претендент надав про себе недостовірну інформацію, порушив порядок надання інформації або необхідних документів, або будь-яким іншим чином порушив будь-яке положення цього документа та/або угоди користувача.

23. Справжня пропозиція не є лотереєю в сенсі тлумачення федерального закону від 11 листопада 2003 року № 138-фз «про лотереї» не є публічним конкурсом, а також не є грою, заснованої на ризику і парі.